Accident to OY-XPM in Herning flyveplads (EKHG) on 20-7-2016

20-07-2016
Havari/accident 530-2016-55 OY-XPM Svævefly/Glider Herning (EKHG) 2016

530-2016-55