The below linked regulatory matters are legislation related to the area of resposibility of the Danish Accident Investigation Board.

 

Aviation

 

EC regulation no. 996/2010

The Danish Air Navigation Act

ICAO Annex 13

 
Railway


Extract on "Lov om Jernbane" (in Danish only)

Bekendtgørelse om underretning om og rapportering af ulykker og hændelser inden for jernbaneområdet (in Danish only)

Jernbanesikkerhedsdirektivet (in Danish only)